Шта се мисли под трансформативним радом?

Трансформативни рад узима нешто постојеће и претвара га у нешто са новом сврхом, сензибилитетом или начином изражавања.

Трансформативни радови укључују али нису ограничени на фанфикцију, фикцију о стварним особама, фанвидее, и фанарт. OTW (Организација за трансформативне радове) је заинтересована за све врсте трансформативних радова, али наш приоритет је подршка и одбрана радова који су хостовани на нашој архиви и фанова који су их створили.

Comments are closed.