Преобладаващата част от информацията на уебсайта е на английски. Мога ли да стана доброволец, ако английският не е първият ми език?

Абсолютно! Ние приветстваме доброволци от цял свят и от всякакъв произход. Нашата организация е насочена към международната общност, така че имаме потребители и членове, чийто първи език не е английски, а за някои от комитетите и проектите ни е от голяма полза да имаме доброволци с повече от един език. Английският език е ‘лингва франка’ за цялата организация, така че ще е нужно да можеш да работиш на английски (но не е задължително да го владееш перфектно). Ако те притеснява нещо определено при кандидатстването за отворена позиция, можеш да се обърнеш към Набиране и управление на доброволци и те ще те свържат с председателя на съответния комитет.

Comments are closed.