Не живим у Сједињеним Државама. Да ли постоји нешто што је еквивалнтно поштеној употреби у мојој земљи? Колико то може бити другачије од поштене употребе у Сведињеним Државама?

У већини држава постоје изузеци од ауторских права из разних разлога. У Европи, чешће коришћен израз је поштено бављење (‘’fair dealing’’). Земље се разликују у третирању делокруга ауторских права и изузетака.

На пример, у Канади, пародија није посебно призната одбрана за кршење ауторских права, иако то може представљати поштено бављење у одређеним условима. Аустралија има ограничене заштите за слободу комуникација. Очекује се да ће Гауерс преглед интелектуалне својине у Великој Британији (Тhe Gowers Review of Intellectual Property in the UK) променити законе у Великој Британији који имају везе са пародијом и трансформативном употребом.

Укратко, компликовано је. И стално се мења.

Comments are closed.