Могу ли наменити своју донацију за одређени пројекат или трошак OTW-а?

Тренутно не постоји начин да се донације намене за појединачне пројекте или трошкове OTW-а (Организације за трансформативне радове). Постоји неколико трошкова који нису везани за поједине пројекте, већ се односе на организацију као целину: на пример, софтвер који наши волонтери користе да одржавају састанке и праве планове; хостовање сервера који служе и за нашу интерну документацију и садржај Archive of Our Own – AO3-а (Наше сопствене архиве); и заштитни зид који штити Фанлор, АО3 и нашу интерну меморију. Донације иду на одржавање свега овога и осталих пројеката OTW-а.

Comments are closed.