Кој профитира од формирањето на OTW?

Во фискална смисла, никој. OTW (Организација за трансформативни дела) е непрофитна организација, па сите приходи што ги зема одат во куферите на организацијата за да ја поддржат нејзината работа. OTW моментално нема платен персонал и ја водат волонтери. Нашата официјална политика за конфликт на интереси е онаа што Даночната служба на САД (IRS) ја препорачува за непрофитни организации.

Comments are closed.