Кој одлучува на што OTW ќе потроши пари?

Управниот одбор е одговорен за овие одлуки како дел од неговите довернички обврски. Благајникот на Одборот е конкретно одговорен за создавањето и спроведувањето на буџетот на OTW (Организација за трансформативни дела), но Одборот мора да гласа да го одобри буџетот, како и какви било непланирани трошоци. За помали трансакции, Одброт ја доделува одговорноста на комисиите на OTW за да одредат кои добра и услуги може да бидат потребни.

Comments are closed.