Кој може да ги користи услугите на OTW и да волонтира?

Добредојден е секој што сака да дискутира изворни материјали (серии, музички групи, спортисти, аниме итн.) и нивните фандоми. Добредојдени се сите оние што творат или уживаат во фанфикција, видеа, фанарт и останати видови трансформативни дела.

Comments are closed.