Кој е опсегот на Фанлор?

Опсегот на Фанлор ги вклучува фандомите и трансформативните фан-дела од секој вид. Настојуваме да обезбедиме место за придонеси од разновидна група на фанови кои ги споделуваат своите искуства за историјата на нивните фан-заедници.