Који је циљ иза пројекта Тransformative Works and Cultures (Трансофрмативни радови и културе)?

Намена пројекта Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни радови и културе) је да се обезбеди простор за академску анализу појединачних трансформативних радова и шире културе фандома из које потичу, што доприноси томе да се покажу друштвене, образовне и естетске вредности фандома и фановских радова.

TWC помаже фановима који су заинтересовани да учествују у фандому преко теоријског и академског рада да поделе својe учење и рад са широм публиком, побољшавајући тиме комуникацију између фанова и академске заједнице, као и да обезбеди теоријску позадину за мисију OTW-а (Организације за трансформативне радове) да тумачи и очува фандом и трансформативна дела фанова. Овај часопис ће такође објаснити контекст одређених радова како би допринео да се дела фанова утемеље као креативнa уметност сама по себи.

Comments are closed.