Који је став OTW-а о плагијаризму против фанфикције?

Постоји разлика између плагијаризма (непризнато коришћење туђих речи као својих), фанфикције (признато или очигледно позајмљивање елемената приче ради причања нове приче речима писца фанфикције), и цитата (признато или очигледно коришћење малих исечака туђег рада).

Под ‘очигледним’ мислимо да чак и ако фан писац није ставио одрицање права на своје дело, читаоци знају да он није измислио Чудесну Жену или Волдемора, или фразу ‘’Употреби силу, Лук’’.

Плагијаризам обмањује и спречава оригиналног аутора да добије заслуге за своје оригинално дело. Фанфикција и цитати су важне поштене употребе које признају оригиналног аутора и његово/њено дело. OTW (Организација за трансформативна дела) не подржава плагијаризам; подржавамо фанфикцију и цитирање.

Comments are closed.