Која е разликата помеѓу „волонтерска“ улога и улога на „персонал“?

OTW (Организација за трансформативни дела) е целосно волонтерска организација, значи, секој што работи во неа го прави тоа на волонтерска база. Истовремено, нашите улоги имаат различни нивоа на одговорност и посветеност, кои ги разликуваме со користење на поимите волонтери и персонал.

Главно, волонтерите работат како дел од волонтерска група (на пр. уредувачи на ознаки, програмери, тестери, преведувачи) или работна група со конкретни и фокусирани задачи кои треба да ги извршат. Волонтерите кои се дел од волонтерски групи обично немаат обврска да се пристуни на состаноци; од волонтерите во работните групи можно е тоа да се очекува. Волонтерите немаат право да гласаат во своите комисии освен ако истовремено не се членови на персоналот на комисијата.

Членовите на персоналот служат во комисиите на OTW, од нив се очекува да се присутни на состаноци, и активно да учествуваат во работата на комисијата и проектите. Времето што е потребно да го вложат членовите на персоналот обично е повеќе од тоа што се бара од волонтерите. Исто така, по девет месеци работа како дел од персоналот, личноста има право да се кандидира за седиште во Управниот одбор.