Колку често излегува TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Трнасформативни дела и култури) излегува двапати годишно, на 15ти март и 15ти септември.

Comments are closed.