Кои се правните партнери на OTW?

Правниот оддел на OTW (Организација за трансформативни дела) се консултира со Проектот за фер користење на Стенфорд (Stanford Fair Use Project) и Фондацијата Електронска граница (Electronic Frontier Foundation).

Comments are closed.