Кои мерки постојат за да ја заштитат инвестицијата на членовите?

OTW (Организација за траснформативни дела) е непрофитна корпорација, подложна на закони и регулации кои ја диктираат нејзината доверничка одговорност да врши активности на начин кој ја потврдува довербата на јавноста. OTW ја проверуваат не само нејзините членови и фановите надвор од организацијата, туку и IRS и сојузната држава Делавер, во која сме основани.

Постојат и дополнителни заштитни мерки. Злоупотреба на средствата на OTW претставува измама и може да биде казнива со закон. Ова прилично добро функционира како пречка. Распределбата на средствата на OTW следи општо прифатени сметководни принципи во однос на надзорот и авторизацијата на трошоците. Конечно, OTW мора да го поднесе образецот 990 на IRS секоја година за да даде извештај за финансиските активности на организацијата.

OTW составува годишен извештај кој вклучува резиме на активностите на OTW во текот на претходната година, како и финансиските извештаи на организацијата. Ова го објавуваме секоја година на веб-страницата на OTW. Образецот 990 е јавен документ, меѓутоа, нема да биде достапен на веб-страницата на OTW затоа што содржи лични информации кои не треба да се објавуваат на интернет. Заинтересираните можат да побараат хартиена копија од годишниот извештај и образецот 990 ако ги покријат трошоците за копирање и поштарина со тоа што ќе го контактираат благајникот на OTW. Ве молиме напишете “Annual Report/990” во насловот и наведете поштенска адреса.