Как мога да направя периодично дарение (да давам _$ на всеки _ месеца)? Периодични дарения броят ли се за членство?

Посети формуляра ни за периодични дарения, за да направиш такова.

Ако избереш опцията за членсто, даренията ти ще се броят към членство!

Comments are closed.