Како се бирају одбори?

Управни одбор одређује који би одбори требало да буду организовани, затим именује председавајуће у тим одборима и одобрава чланове одбора које бирају председавајући. Почетни чланови одбора изабрани су од људи који су се одазвали првом јавном “Спремни да служимо” позиву за волонтере.

Comments are closed.