Како се бираат комисиите?

Управниот одбор одлучува кои комисии треба да бидат воспоставени, а потоа поставува претстедатели во истите и ги одобрува членовите на комисиите избрани од страна на претседателите. Првичните членови на комисиите беа избрани меѓу луѓе кои одговорија на првиот јавен повик (“Willing to Serve”) за волонтери.

Comments are closed.