Како можам да пријавам труд за TWC?

Деталните правила за поднесување на труд се достапни онлајн на Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) website.

Добредојдени се пријави од секого сѐ додека поднесеното е во согласност со фокусот и опсегот на TWC.