Каков тип на авторски права користи TWC?

Почнувајќи со Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) бр. 25, есеите се лиценцирани под Creative Commons Attribution 4.0 меѓународна лиценца. За објаснување на размислувањето на списанието, видете го уредничкото писмо Авторски права и отворен пристап од 15ти септември.

Оваа лиценца истовремено овозможува некомерцијално и комерцијано користење со атрибуција. Поради ова, правните лица, на пример печатниците, кои сакаат да ги реиздадат статиите (дури и за комеријални потреби) не мора да добијат документи за ослободување на авторските права.

TWC броевите 1 до 24 се лиценцирани под
Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported лиценца. За броевите 1 до 24, TWC, не авторот ги задржува авторските права. Сите кои сакаат да ја репродуцираат содржината за профит, вклучувајќи ги и авторите, мора да добијат дозвола од TWC. Ваквата дозвола рутински се издава бесплатно.

Поднесете ги прашањата до уредникот.

Comments are closed.