Какве ствари објављује TWC?

Часопис Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни радови и културе) објављује рецензиране академске чланке о трансформацији, у ширем смислу, о интеракцији фанова са разним врстама текстa, и o заједницама фанова; уреднички прегледане мета чланке и личне есеје; књижевне критике; и интервјуе.

Comments are closed.