Зошто TWC не обезбедува PDF варијанти од статиите?

Бидејќи Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни дела и култури) е мултимедиско списание кое објавува слики, вметнува видеа и користи хиперлинкови, тоа мора да се појави онлајн. PDF верзиите не би можеле соодветно да го овозможат интерактивното искуство на списанието.

Исто така, бидејќи TWC ја користи Creative Commons Attribution 4.0 International лиценцата, фановите може да сакаат да го трансформираат спианието, создавајќи PDF документи од содржината и давајќи слободен пристап. Сѐ додека документот го содржи линкот до оригиналниот извор и сѐ додека оној што го објавува PDF-документот не наплаќа за пристап, оваа активност е сосема прифатлива под условите на CC-лиценцата. Всушност, TWC ги потикнува ваквите фановски активности.

Конечно, TWC се побунува против важноста на печатените медиуми во академството. Ако создадеме официјални PDF верзии, овие документи, не онлајн верзиите, ќе бидат третирани како авторитативни само поради привилегиите кои се дозволени за печатените медиуми во академската издавачка индустрија – а истовремено PDF верзиите секогаш ќе бидат второстепени статични пресликување на интерактивен документ.

Comments are closed.