Зошто ѝ се потребни пари на OTW и на што се трошат тие?

OTW (Организација за транформативни дела) користи средства за купување на добра и услуги што не можат да ги обезбедат нејзините волонтери, како што се оперативните и одредени административни трошоци. Оперативните трошоци вклучуваат купување на софтвер и серверски простор кои се користат за креирање и одржување на архивата. Административните трошоци вклучуваат различни ставки типични за непрофитни организации, како што се осигурување, надоместоци за процесори за плаќање и услуги за подготвување и ревизија на даноци.

Comments are closed.