Зошто некои содржини се достапни само на англиски, а не на јазикот кој го избрав?

Оваа страница ја преведуваат волонтери во нивното слободно време. Одлучивме да ги објавиме најважните информации на Вашиот јазик веднаш штом беа достапни, иако страницата сѐ уште не е преведена целосно. Работиме на тоа во иднина сите содржини да Ви бидат достапни, но Ве молиме за разбирање дека за тоа е потребно време.

Comments are closed.