Защо изисквате членски внос, за да дадете на някого право на глас в изборите на OTW?

Като много организации с нестопанска цел, OTW (Организация за преобразуващи произведения) използва членския внос като лесен и надежден начин да подсигурим, че всеки от нашите членове е частно лице. Ако не го правим, един и същ човек може да създаде много акаунти и да получи право на много гласове в нашите избори.

Вноските също помагат за поддръжката на OTW—с тях плащаме оперативните разходи за организацията, както и за множеството ни проекти, за да не се налага да показваме реклами или да искаме пари от потребителите си. Възнамеряваме да държим минималната вноска ниска, за да не се превърне в пречка пред хората, които се интересуват от организацията, но се надяваме, че повечето наши членове биха дарили и повече, ако могат!

Comments are closed.