Зашто TWC не нуди своје чланке у PDF-у?

Пошто је Transformative Works and Cultures – TWC (Tрансформативни радови и културе) мултимедијални часопис који објављује снимке екрана, приказује видео-записе и користи хипервезе, он се као такав мора појавити на интернету. PDF-ови нису у стању да на адекватан начин пренесу интерактивни доживљај који пружа овај часопис.

Подробније, пошто TWC дефинише која ауторска права уступа на коришћење према Creative Commons Attribution 4.0 International License (Међународној Creative Commons лиценци 4.0), фанови ће можда имати жељу да трансформишу овај часопис тако што ће креирати PDF-ове садржаја и учинити га доступним широј публици. Све док тај документ садржи URL-ове оригиналних извора, и све док га особа која га објављује не наплаћује, оваква активност је савршено прихватљива према условима Creative Commons лиценце. Штавише, TWC подстиче такав вид трансформативне активности фанова.

Коначно, TWC се супротставља важности штампаних медија коју намећу академски кругови. Ако бисмо креирали званичне PDF-ове, ови би се документи, а не онлајн верзије, сматрали меродавним, само због предности коју штампаним делима пружа академска издавачка индустрија и поред тога што ће PDF увек бити другоразредни, статични приказ једног интерактивног документа.

Comments are closed.