Зашто OTW (Организација за трансформативне радове) верује да су трансформативни радови легални?

Ауторска права су намењена да штите права ствараоца да одређено време зарађује од свог рада, ради охрабривања кретивних настојања и ширења знања. Али ово не спречава друге да одговоре на оригинално дело путем критичних коментара, пародије, или, како ми верујемо, трансформативних радова.

У Сједињеним Државама, ауторска права су ограничена доктрином поштене употребе (‘fair use’). Правни случај Кембел против Ејкаф-Роуз (Campbell v. Acuff-Rose) тврди да су трансформативне употребе предмет посебних разматрања у анализи поштене употребе. Они који су заинтересовани за детаљну правну анализу могу наћи више информација на странициФанлор правна анализа