Зашто још једна архива?

Наш први циљ је да створимо нов, бесплатан софтверски пакет отвореног типа који ће омогућити фановима да хостују своје властите јаке, потпуно опремљене архиве, а који може да подржи чак и архиву која садржи стотине хиљада прича и има функције друштвеног умрежавања у сврху омогућавања фановима да се повезују једни са другима кроз своја дела.

Наш други циљ је да употребимо овај софтвер како бисмо обезбедили некомерцијалну и непрофитну централну локацију за хостовање фанфикције и других трансформативних фан дела, где она могу бити заштићена залагањем OTW-а (Организације за трансформативне радове) и где се може искористити рад OTW-а на артикулацији аргумената у корист њихове законитости и друштвене вредности. За разлику од других архива, Archive of Our Own – AO3-ом (Нашом сопственом архивом) не управљају појединци чије занимање за фандом може да расте и опада, већ непрофитна организација којом управља изабрани ротирајући одбор посвећених фанова. Надамо се да ће ово довести до веће трајности и стабилности у односу на друге архиве или сервисе.