Зашто је изабрана ова терминологија?

Термин трансформативни је посебно изабран да у називу непрофитне организације истакне једну од кључних правних одбрана за све врсте фан радова (укључујући фикцију о стварним особама): да трансформишу оригиналне изворне материјале.

Трансформативна употреба је она која, према речима Врховног суда САД-а, “додаје нешто ново, са даљом сврхом или другачијим карактером, мењајући [извор] новим изразом, значењем или поруком.” Прича из Волдеморове перспективе је трансформативна, као и прича о поп звезди која илуструје нешто о тренутним ставовима према слави или сексуалности.

Судови су такође анализирали тврдње о “праву на публицитет” против креативних радова коришћењем теста трансформативне употребе из закона о ауторским правима, тако да се ово односи и на једно од главних правних питања са којима се суочава фикција о стварним особама. Пошто је један од наших примарних циљева да бранимо право постојања фан дела, имајући кључну одбрану за њих у нашем имену је важно за организацију.

Comments are closed.