Дали проектот за правната поддршка на OTW би бил подготвен да им помогне на фановите кои не живеат во САД каде законите за авторски права се поинакви?

Апсолутно сме подготвени да помогнеме ако можеме да најдеме некој со потребното правно знаење. За среќа, нашите пријатели од Фондацијата Електронска граница (Electronic Frontier Foundation, EFF).
вложуваат големи напори во тоа да развијат глобална правна стручност и планираме да ги повикаме во таквите случаи. Во секој случај, било во САД или не, ќе видиме што можеме да направиме врз основа на фактите и нашите средства.

Comments are closed.