Ако искам да бъда доброволец, трябва ли да използвам своето фендъм или AO3 име? За да доброволствам като обработчик на тагове, трябва ли да използвам съществуващото си име в AO3?

Може да използваш каквото име желаеш, когато доброволстваш. Някои от доброволците предпочитат работата им да е свързана с тяхната фендъм идентичност, докато други предпочитат да използват законовото си име, особено ако са решили да включат доброволническата си дейност в автобиографията си. От теб зависи кой вариант ще избереш или дали ще решиш да използваш изцяло ново име.

Ако бъдеш избран/а за доброволец като обработчик на тагове, но не желаеш това да бъде свързано със съществуващия ти профил, председателите на комитета могат да ти осигурят покана за нов профил, който да използваш за целите на обработката на тагове. Ако използваш съществуващия си профил, не е необходимо името ти в OTW (Организация за преобразуващи произведения) да е същото като потребителското ти име, но трябва да имаш предвид, че OTW името ти би могло да бъде свързано с твоето име от Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) в процеса на работа по обработка на тагове.

Моля имай предвид, че за ограничен брой позиции е необходимо да използваш законовото си име, тъй като те включват работа с външни организации. Това винаги се отбелязва в описанието на позицията.

Comments are closed.