Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για τον εθελοντισμό;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) μπορεί να δεχθεί αιτήσεις για εθελοντισμό μόνο από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Συγκεκριμένοι ρόλοι και επιτροπές ίσως έχουν απαιτήσεις που περιορίζουν τη συμμετοχή σε άτομα 18 ετών ή μεγαλύτερα.