Το OTW αντιπροσωπεύει όλο το fandom;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ούτε θέλει ούτε μπορεί να μιλήσει εκ μέρους όλου του fandom: το fandom είναι τεράστιο, όπως και αν το ορίσει κανείς. Αυτήν τη στιγμή, το OTW θέλει να παρέχει ένα χρήσιμο, με δυνατότητα αναζήτησης, αξιόπιστο και σταθερό σπίτι για όλα τα γραπτά έργα θαυμαστών, ασχέτως από το fandom στο οποίο ανήκουν ή της καταλληλότητάς τους, και μελλοντικά να επεκταθεί και σε άλλες μορφές έργων θαυμαστών. Για να γίνει αυτό, προσπαθούμε να χτίσουμε μια σταθερή, υπερασπίσιμη υποδομή—αυτό είναι το OTW.

Καλωσορίζουμε όλα τα fandom στα προγράμματα του OTW, συμπεριλαμβανομένου του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), του περιοδικού Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες) και του wiki του Fanlore. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη δημιουργία μετασχηματιστικών έργων θαυμαστών αντιμετωπίζουμε ένα κοινό σύνολο νομικών θεμάτων. Θέλουμε να βοηθάμε τους συναδέλφους θαυμαστές να αποκρούσουν άσκοπες ειδοποιήσεις παύσης και παράλειψης ή να βρουν νομική βοήθεια εάν έχουν δυνατά στοιχεία για να αντιμετωπίσουν τη μήνυση.

Προσπαθούμε να βρούμε συμμάχους και να δημιουργούμε επαφές πριν προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, εξηγώντας συγχρόνως γιατί δε θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα εξ αρχής μιας και οι θαυμαστές είναι πιστοί καταναλωτές.

Comments are closed.