Τι είναι το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων);

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε από θαυμαστές για να υπηρετεί τα συμφέροντα των θαυμαστών διατηρώντας και παρέχοντάς τους πρόσβαση στην ιστορία των έργων τους και στην κουλτούρα τους στις χιλιάδες μορφές της.

Comments are closed.