Τι είναι το Fanlore;

To Fanlore είναι ένα wiki—μια ιστοσελίδα με πολλούς συγγραφείς—όπου μπορεί να συμβάλει ο κάθε θαυμαστής. Ο στόχος μας είναι είναι να καταγράψουμε την ιστορία και την τωρινή κατάσταση των κοινοτήτων των θαυμαστών—τα έργα, τις δραστηριότητες και την ορολογία τους, καθώς επίσης επιμέρους θαυμαστές και σχετικά γεγονότα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ιστοσελίδα του Fanlore και τις Συχνές Ερωτήσειες για το Fanlore.

Comments are closed.