Τι είναι το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες);

Το πρόγραμμα Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι αφιερωμένο στη διατήρηση των έργων θαυμαστών για το μέλλον. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα προγράμματα θαυμαστών τα οποία διαφορετικά πιθανώς να χάνονταν, λόγω έλλειψης χρόνου, ενδιαφέροντος ή πόρων από πλευράς εκείνου που τα διατηρεί τώρα.

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ιστοσελίδα των Ανοιχτών Πορτών για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τις πλήρεις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ανοιχτές Πόρτες.

Comments are closed.