Τι είναι το μετασχηματιστικό έργο;

Ένα μετασχηματιστικό έργο παίρνει κάτι που υπάρχει ήδη και το μετατρέπει σε κάτι το οποίο έχει νέο σκοπό, αισθητικότητα ή τρόπο έκφρασης.

Τα μετασχηματιστικά έργα περιλαμβάνουν τη λογοτεχνία θαυμαστών, τη λογοτεχνία θαυμαστών πραγματικών ατόμων, τα βίντεο και την τέχνη θαυμαστών, χωρίς όμως να περιορίζονται μόνο σε αυτά. Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ενδιαφέρεται για όλων των ειδών τα μετασχηματιστικά έργα, ωστόσο η προτεραιότητά μας θα είναι η υποστήριξη και η υπεράσπιση των τύπων έργων που φιλοξενούμε στο αρχείο μας και των θαυμαστών οι οποίοι τα δημιούργησαν.

Comments are closed.