Τι γίνεται μετά την κατάθεση της αίτησης;

Αυτό εξαρτάται από τη φύση του ρόλου που σας ενδιαφέρει. Μετά τη κατάθεση, η σελίδα θα δείξει πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει μετά, και θα λάβετε ένα αυτόματο μήνυμα έγκρισης.

Για τους ρόλους που έχουν πολλές ανοιχτές θέσεις (πχ ομάδα εθελοντών, όπως η μετάφραση ή η οργάνωση ετικετών): Η Επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων θα στείλει τις αιτήσεις στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ή/και στους προέδρους των ομάδων εθελοντών. Η/Ο πρόεδρος θα πάρει συνέντευξη από τους ενδιαφερόμενους για να δει αν ταιριάζουν. Θα ενημερώσουμε τους πάντες για τα αποτελέσματα όσο το συντομότερο μπορούμε.

Για τους ρόλους που ψάχνουν μόνο για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ατόμων (πχ ρόλος προσωπικού): Η επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων θα αποθηκεύσει όλες τις αιτήσεις και θα τις στείλει στον αρμόδιο πρόεδρο στο τέλος της περιόδου στρατολόγησης. Η/Ο πρόεδρος τότε θα πάρει συνέντευξη από τους ενδιαφερόμενους για να βρει το άτομο που ταιριάζει το περισσότερο στους ανοιχτούς ρόλους. Θα ενημερώσουμε τους πάντες για τα αποτελέσματα των αιτήσεών τους όσο το συντομότερο μπορούμε.

Comments are closed.