Τι ακριβώς είναι η θεμιτή χρήση;

Η θεμιτή χρήση είναι το δικαίωμα να γίνεται κάποια χρήση πνευματικά κατοχυρωμένου υλικού χωρίς άδεια ή πληρωμή. Είναι ένας βασικός περιορισμός του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύει την ελεύθερη έκφραση. Η “θεμιτή χρήση” είναι αμερικανική έκφραση, αν και η νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε χώρας έχει όρια που δεν αφήνουν τα πνευματικά δικαιώματα να γίνονται ιδιωτική λογοκρισία.

Η θεμιτή χρήση ευνοεί χρήσεις οι οποίες (1) δεν είναι εμπορικές ούτε πωλούνται με σκοπό το κέρδος, (2) είναι μετασχηματιστικές, προσδίδοντας νέα νοήματα και μηνύματα στο πρωτότυπο, (3) είναι περιορισμένες· δεν αντιγράφουν το σύνολο του πρωτοτύπου, και (4) δεν αντικαθιστούν το πρωτότυπο έργο. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν είναι απολύτως αναγκαίος για τη θεμιτή χρήση, όμως βοηθούν, και πιστεύουμε ότι έργα θαυμαστών σαν όσα βρίσκονται στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) αποτελούν σίγουρα θεμιτές χρήσεις βάσει όλων αυτών των παραγόντων.

Comments are closed.