Πώς το OTW προστατεύει τα δεδομένα που συλλέγονται από άτομα τα οποία κάνουν δωρεές;

Το OTW ((Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) χρειάζεται να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.) από τους δωρητές σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εφορίας. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των θαυμαστών χρησιμοποιεί ψευδώνυμα εντός του fandom, οι παραπάνω πληροφορίες θα φυλαχθούν προσεκτικά από το OTW και είναι διαθέσιμες μόνο στον ταμία του OTW και στα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και Μελών. Απόλυτα ανώνυμες δωρεές μπορούν να γίνουν μόνο με μετρητά.

Comments are closed.