Πώς μπορώ να υποβάλω κάτι στο TWC;

Λεπτομερείς οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή διατίθενται στην ιστοσελίδα του Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες).

Είναι ευπρόσδεκτες υποβολές από όλους, αρκεί να συνάδουν με τη θεματολογία και τον σκοπό του TWC.