Πώς μπορώ να προγραμματίσω μια επαναλαμβανόμενη δωρεά (να δίνω $__ κάθε __ μήνες); Μπορούν οι επαναλαμβανόμενες δωρεές να αθροίζονται ώστε να γίνω μέλος;

Μεταβείτε στη φόρμα Επαναλαμβανόμενων Δωρεών προκειμένου να ορίσετε μια επαναλαμβανόμενη δωρεά.

Ναι, εφόσον επιλέξετε να γίνετε μέλος, οι επαναλαμβανόμενες δωρεές θα αθροίζονται, ώστε να αποκτήσετε την κατάσταση μέλους.

Comments are closed.