Πώς μπορώ να προγραμματίσω μια επαναλαμβανόμενη δωρεά (να δίνω $__ κάθε __ μήνες); Μπορούν οι επαναλαμβανόμενες δωρεές να αθροίζονται ώστε να γίνω μέλος;

Μεταβείτε στη φόρμα Επαναλαμβανόμενων Δωρεών προκειμένου να ορίσετε μια επαναλαμβανόμενη δωρεά.

Ναι, εφόσον επιλέξετε να γίνετε μέλος, οι επαναλαμβανόμενες δωρεές θα αθροίζονται, ώστε να αποκτήσετε την κατάσταση μέλους.