Πώς μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό στο AO3;

Το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) μπήκε στη φάση της ανοιχτής beta το Νοέμβριο του 2009. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, χρειάζεστε μια πρόσκληση. Χρησιμοποιούμε το σύστημα των προσκλήσεων ώστε το AO3 να «μεγαλώνει» με ελεγχόμενο τρόπο. Πρέπει να προσθέτουμε τους νέους χρήστες σταδιακά, ώστε ο αριθμός λογαριασμών να μην υπερβαίνει εκείνον που μπορεί να αντέξει το υλικό μας, το εύρος ζώνης μας και που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης. Έτσι διασφαλίζουμε ότι όλοι οι χρήστες του AO3 έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μόλις λάβετε το email με την πρόσκληση, πατήστε στον σύνδεσμο που περιλαμβάνει το email για να μεταφερθείτε στη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού. Αν σας έχει δοθεί σύνδεσμος πρόσκλησης από άλλον χρήστη, μόλις τον πατήσετε θα πρέπει να σας μεταφέρει στο σωστό μέρος.

Comments are closed.