Πώς μπορώ να ακυρώσω ή να αλλάξω το ποσό της επαναλαμβανόμενης δωρεάς που είχα προγραμματίσει ή την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποίησα;

Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη δωρεά σας, επιλέξτε στη Paypal την τελευταία σας συνεισφορά και πηγαίνετε στο “Manage payments for …,” (Διαχείριση πληρωμών για…) ή πηγαίνετε στην καρτέλα “Πληρωμές” (Payments) στη σελίδα Ρυθμίσεων (Settings) της Paypal. Οι επαναλαμβανόμενες δωρεές δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επαναλαμβανόμενη δωρεά σας, πρέπει πρώτα να την ακυρώσετε και ύστερα να ορίσετε μια νέα.

Για να αλλάξετε την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε σε μια δωρεά, θα πρέπει να αλλάξετε τα στοιχεία της συναλλαγής μέσω PayPal. Συμβουλευτείτε τη βοήθεια της PayPal για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της PayPal για περαιτέρω βοήθεια.

Comments are closed.