Πώς επιλέγονται οι επιτροπές;

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποιες επιτροπές πρέπει να οργανωθούν, στη συνέχεια ορίζει προέδρους για τις εν λόγω επιτροπές και εγκρίνει τα μέλη των επιτροπών που έχουν επιλέξει οι πρόεδροι. Τα μέλη της αρχικής επιτροπής είχαν επιλεχθεί από όσους ανταποκρίθηκαν στο πρώτο δημόσιο κάλεσμα για εθελοντές.

Comments are closed.