Πόσο διαρκεί η κατάσταση μέλους; Πώς θα μάθω αν μπορώ να ψηφίσω;

Η κατάσταση μέλους διαρκεί για έναν χρόνο από την πιο πρόσφατη δωρεά σας. Αν επιλέξετε να γίνετε μέλος και η δωρεά σας έχει ληφθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία απόκτησης κατάστασης μέλους για τις εκλογές του εκάστοτε έτους, η οποία δημοσιεύεται από την ομάδα της Επιτροπής Εκλογών του OTW, μπορείτε να ψηφίσετε.

Εάν δεν είστε βέβαιος πότε κάνατε την τελευταία δωρεά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα Ανάπτυξης & Μελών. Αν έχετε ερωτήσεις γύρω από την καταληκτική ημερομηνία απόκτησης κατάστασης μέλους ή την εκλογική διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εκλογών.

Comments are closed.