Πόσους Ευρωπαίους χρήστες εχετε;

Εκ κατασκευής, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν κρατάει αρχείο όλων των χρηστών ούτε έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ιστορικό πλοήγησης κάθε μεμονωμένου χρήστη. Βάσει υποθέσεων περί συνήθους χρήσης που είναι λογικές βάσει της εμπειρίας μας, έχουμε εκτιμήσει τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών Ευρωπαίων χρηστών σε 3,48 εκατομμύρια, όμως διατηρούμε το δικαίωμα να υποθέσουμε διαφορετικά στο μέλλον. Επιπλέον, υπάρχει ασάφεια ως προς το τι καθιστά μια “πλατφόρμα” ή “υπηρεσία” κάτω από το Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών
(Digital Services Act) και το κατά πόσο προγράμματα όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) και το Fanlore είναι διακριτές μεταξύ τους “πλατφόρμες” ή “υπηρεσίες”. Διατηρούμε το δικαίωμα να επανεξετάσουμε το ερώτημα αυτό στο μέλλον, όμως προς το παρόν η εκτίμησή μας καλύπτει όλα μας τα προγράμματα.

Comments are closed.