Προσπαθεί το OTW να αντικαταστήσει τα υπόλοιπα αρχεία;

Όχι. Στην πραγματικότητα, ελπίζουμε και άλλοι θαυμαστές να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας, το οποίο θα είναι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο προς χρήση και τροποποίηση, για να δημιουργήσουν τα δικά τους αρχεία.

Στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο πολλαπλών fandoms με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και φιλικές προς τους θαυμαστές πολιτικές, που θα είναι προσαρμόσιμο, εξελίσιμο και θα αντέξει για πολύ καιρό. Θέλουμε να είμαστε η βιβλιοθήκη εναπόθεσης των fandoms, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να φυλάσσουν υπάρχοντα έργα ή προγράμματα με σταθερούς συνδέσμους, όχι το μόνο μέρος όπου κάποιος θα μπορεί να ανεβάσει τα έργα του. Δεν είναι το ένα ή το άλλο, είναι τα πάντα!

Comments are closed.