Προσπαθεί το OTW να αλλάξει τον νόμο;

Όχι. Αν και η νομολογία στον τομέα αυτό είναι περιορισμένη, πιστεύουμε ότι ή τρέχουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήδη συμφωνεί με την αντίληψη που έχουμε για τη λογοτεχνία θαυμαστών ως θεμιτή χρήση.

Επιδιώκουμε να διευρύνουμε την επίγνωση των δικαιωμάτων των δημιουργών-θαυμαστών και να ελαττώσουμε τη σύγχυση και την αβεβαιότητα για τους θαυμαστές αλλά και για τους επαγγελματίες δημιουργούς όσον αφορά στη θεμιτή χρήση και το πώς άπτεται των έργων θαυμαστών. Ένα από τα υποδείγματά μας είναι η κατάθεση περί βέλτιστων πρακτικών στη θεμιτή χρήση των δημιουργών ντοκιμαντέρ, η οποία μας έχει βοηθήσει να διαλευκάνουμε το ρόλο της θεμιτής χρήσης στη δημιουργία ντοκιμαντέρ.

Comments are closed.