Πρέπει να χρησιμοποιήσω το όνομα που χρησιμοποιώ στα fandom ή στο AO3 αν θέλω να κάνω αίτηση; Πρέπει να χρησιμοποιήσω το υπάρχον μου όνομα στο AO3 για να προσφερθώ για την Οργάνωση Ετικετών;

Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα θα θέλατε όταν εργάζεστε εθελοντικά. Κάποιοι εθελοντές θέλουν να συνδέσουν το έργο τους με την ταυτότητά τους εντός των fandoms και άλλοι προτιμούν το νόμιμο όνομά τους, ιδίως αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εθελοντική τους εργασία στο βιογραφικό τους. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, ή να χρησιμοποιήσετε καινούριο όνομα.

Αν γίνετε εθελοντής στην Οργάνωση Ετικετών αλλά δε θέλετε να συνδέσετε την εργασία σας με τον υπάρχων λογαριασμό σας, οι πρόεδροι μπορούν να σας δώσουν πρόσκληση για τη δημιουργία νέου λογαριασμού για την οργάνωση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας, δεν χρειάζεται να ταιριάζει με το όνομά σας στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), αλλά να ξέρετε πως το όνομά σας στο OTW μπορεί να συνδεθεί με το όνομά σας στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) κατά τη διάρκεια του έργου σας στην οργάνωση ετικετών.

Να ξέρετε πως κάποιοι ρόλοι απαιτούν τη χρήση του νόμιμου ονόματός σας, επειδή συμπεριλαμβάνουν τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Αυτό θα αναφέρετε στην περιγραφή της θέσης ή στη φόρμα αίτησης.

Comments are closed.