Πού συστάθηκε το OTW;

Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συστάθηκε στην πολιτεία Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Comments are closed.